Chịu nhiệt 200oC (2 thành phần)

Sơn Phủ Chịu Nhiệt Colori (Các Màu)
Sơn Phủ Chịu Nhiệt Colori (Các Màu) Chịu nhiệt 200oC (2 thành phần)
Sơn Lót Chịu Nhiệt Colori 200oC (Màu Xám)
Sơn Lót Chịu Nhiệt Colori 200oC (Màu Xám) Chịu nhiệt 200oC (2 thành phần)
0818 21 22 26 0818 21 22 26