Mã màu sơn

RAL 1000
Green beige

RAL 1001
Beige

RAL 1002
Sand yellow

RAL 1003
Signal yellow

RAL 1004
Golden yellow

RAL 1005
Honey yellow

RAL 1006
Maize yellow

RAL 1007
Daffodil yellow

RAL 1011
Brown beige

RAL 1012
Lemon yellow

RAL 1013
Oyster white

RAL 1014
Ivory

RAL 1015
Light ivory

RAL 1016
Sulfur yellow

RAL 1017
Saffron yellow

RAL 1018
Zinc yellow

RAL 1019
Grey beige

RAL 1020
Olive yellow

RAL 1021
Rape yellow

RAL 1023
Traffic yellow

RAL 1024
Ochre yellow

RAL 1026
Luminous yellow

RAL 1027
Curry

RAL 1028
Melon yellow

RAL 1032
Broom yellow

RAL 1033
Dahlia yellow

RAL 1034
Pastel yellow

RAL 1035
Pearl beige

RAL 1036
Pearl gold

RAL 1037
Sun yellow

RAL 2000
Yellow orange

RAL 2001
Red orange

RAL 2002
Vermilion

RAL 2003
Pastel orange

RAL 2004
Pure orange

RAL 2005
Luminous orange

RAL 2007
Luminous bright orange

RAL 2008
Bright red orange

RAL 2009
Traffic orange

RAL 2010
Signal orange

RAL 2011
Deep orange

RAL 2012
Salmon range

RAL 2013
Pearl orange

RAL 3000
Flame red

RAL 3001
Signal red

RAL 3002
Carmine red

RAL 3003
Ruby red

RAL 3004
Purple red

RAL 3005
Wine red

RAL 3007
Black red

RAL 3009
Oxide red

RAL 3011
Brown red

RAL 3012
Beige red

RAL 3013
Tomato red

RAL 3014
Antique pink

RAL 3015
Light pink

RAL 3016
Coral red

RAL 3017
Rose

RAL 3018
Strawberry red

RAL 3020
Traffic red

RAL 3022
Salmon pink

RAL 3024
Luminous red

RAL 3026
Luminous bright red

RAL 3027
Raspberry red

RAL 3028
Pure red

RAL 3031
Orient red

RAL 3032
Pearl ruby red

RAL 3033
Pearl pink

RAL 4001
Red lilac

RAL 4002
Red violet

RAL 4003
Heather violet

RAL 4004
Claret violet

RAL 4005
Blue lilac

RAL 4006
Traffic purple

RAL 4007
Purple violet

RAL 4008
Signal violet

RAL 4009
Pastel violet

RAL 4010
Telemagenta

RAL 4011
Pearl violet

RAL 4012
Pearl black berry

RAL 5000
Violet blue

RAL 5001
Green blue

RAL 5002
Ultramarine blue

RAL 5003
Saphire blue

RAL 5004
Black blue

RAL 5005
Signal blue

RAL 5007
Brillant blue

RAL 5008
Grey blue

RAL 5009
Azure blue

RAL 5010
Gentian blue

RAL 5011
Steel blue

RAL 5012
Light blue

RAL 5013
Cobalt blue

RAL 5014
Pigeon blue

RAL 5015
Sky blue

RAL 5017
Traffic blue

RAL 5018
Turquoise blue

RAL 5019
Capri blue

RAL 5020
Ocean blue

RAL 5021
Water blue

RAL 5022
Night blue

RAL 5023
Distant blue

RAL 5024
Pastel blue

RAL 5025
Pearl gentian blue

RAL 5026
Pearl night blue

RAL 6000
Patina green

RAL 6001
Emerald green

RAL 6002
Leaf green

RAL 6003
Olive green

RAL 6004
Blue green

RAL 6005
Moss green

RAL 6006
Grey olive

RAL 6007
Bottle green

RAL 6008
Brown green

RAL 6009
Fir green

RAL 6010
Grass green

RAL 6011
Reseda green

RAL 6012
Black green

RAL 6013
Reed green

RAL 6014
Yellow olive

RAL 6015
Black olive

RAL 6016
Turquoise green

RAL 6017
May green

RAL 6018
Yellow green

RAL 6019
Pastel green

RAL 6020
Chrome green

RAL 6021
Pale green

RAL 6022
Olive drab

RAL 6024
Traffic green

RAL 6025
Fern green

RAL 6026
Opal green

RAL 6027
Light green

RAL 6028
Pine green

RAL 6029
Mint green

RAL 6032
Signal green

RAL 6033
Mint turquoise

RAL 6034
Pastel turquoise

RAL 6035
Pearl green

RAL 6036
Pearl opal green

RAL 6037
Pure green

RAL 6038
Luminous green

RAL 7000
Squirrel grey

RAL 7001
Silver grey

RAL 7002
Olive grey

RAL 7003
Moss grey

RAL 7004
Signal grey

RAL 7005
Mouse grey

RAL 7006
Beige grey

RAL 7008
Khaki grey

RAL 7009
Green grey

RAL 7010
Tarpaulin grey

RAL 7011
Iron grey

RAL 7012
Basalt grey

RAL 7013
Brown grey

RAL 7015
Slate grey

RAL 7016
Anthracite grey

RAL 7021
Black grey

RAL 7022
Umbra grey

RAL 7023
Concrete grey

RAL 7024
Graphite grey

RAL 7026
Granite grey

RAL 7030
Stone grey

RAL 7031
Blue grey

RAL 7032
Pebble grey

RAL 7033
Cement grey

RAL 7034
Yellow grey

RAL 7035
Light grey

RAL 7036
Platinum grey

RAL 7037
Dusty grey

RAL 7038
Agate grey

RAL 7039
Quartz grey

RAL 7040
Window grey

RAL 7042
Traffic grey A

RAL 7043
Traffic grey B

RAL 7044
Silk grey

RAL 7045
Telegrey 1

RAL 7046
Telegrey 2

RAL 7047
Telegrey 4

RAL 7048
Pearl mouse grey

RAL 8000
Green brown

RAL 8001
Ochre brown

RAL 8002
Signal brown

RAL 8003
Clay brown

RAL 8004
Copper brown

RAL 8007
Fawn brown

RAL 8008
Olive brown

RAL 8011
Nut brown

RAL 8012
Red brown

RAL 8014
Sepia brown

RAL 8015
Chestnut brown

RAL 8016
Mahogany brown

RAL 8017
Chocolate brown

RAL 8019
Grey brown

RAL 8022
Black brown

RAL 8023
Orange brown

RAL 8024
Beige brown

RAL 8025
Pale brown

RAL 8028
Terra brown

RAL 8029
Pearl copper

RAL 9001
Cream

RAL 9002
Grey white

RAL 9003
Signal white

RAL 9004
Signal black

RAL 9005
Jet black

RAL 9006
White aluminium

RAL 9007
Grey aluminium

RAL 9010
Pure white

RAL 9011
Graphite black

RAL 9016
Traffic white

RAL 9017
Traffic black

RAL 9018
Papyrus white

RAL 9022
Pearl light grey

RAL 9023
Pearl dark grey

Lưu ý: Màu sắc trên hình chịu ảnh hưởng của ánh sáng, thiết bị điện tử nên có thể sai khác so với màu thực tế. Để đảm bảo độ chính xác của màu và sản phẩm bạn chọn, vui lòng liên hệ với đại lý sơn Colori gần nhất.
0818 21 22 26 0818 21 22 26