Sơn phủ chống thấm Colori 2 thành phần

0818 21 22 26 0818 21 22 26